Kontakt

 

Reidun H. Bakke
Viken 1
NO-6843 Skei i Jølster

(+47) 99 16 95 52
Skype: reidunbakke
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
in/reidunbakke?trk=
hp-identity-name

E-post:
post@reidunbakke.no

Org nr.: 
991857079 MVA

Kvalitetssikring

Mine kvalifikasjoner

 • Mastergrad i oversettelse fra University of Surrey, England
  Dissertation: Cognitive sequelae of subthalamic nucleus
  deep brain stimulation in Parkinson’s disease: a meta-analysis. 
  Oversettelse fra engelsk til norsk med kommentar, 10 000 ord.
 • Fagoversetterstudiet ved Høgskolen i Agder, Norge
 • Engelsk mellomfag fra University of York, England 

Kvalitetssikring
Alle oversettelser kvalitetssikres gjennom følgende prosedyre:

 • Vurdering av oppdragets størrelse og spesielle krav/hensyn.
 • Avtale om pris og leveringsfrister.
 • Språklig og teknisk analyse av teksten, blant annet undersøkelse av terminologi og gjennomgang av eventuelt referansemateriale.
 • Oversetting, korrekturlesing og justering i forhold til kildetekst, deretter en ny runde med korrekturlesing av målteksten alene.
 • Utarbeiding av relevant fagterminologi i samarbeid med kunden.
 • Bearbeiding av tilbakemeldinger og spørsmål fra kunden.