Kontakt

 

Reidun H. Bakke
Viken 1
NO-6843 Skei i Jølster

(+47) 99 16 95 52
Skype: reidunbakke
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
in/reidunbakke?trk=
hp-identity-name

E-post:
post@reidunbakke.no

Org nr.: 
991857079 MVA

Tjenester

Oversettelse
Kildeteksten overføres til målspråket, men budskap og form ivaretas.

Korrektur
Retting av grammatikk, tegnsetting og staving. Språket justeres så det blir mest mulig helhetlig.

Språkvask
Retting av grammatiske feil og skrivefeil. Ordvalg, syntaks og struktur justeres og bearbeides, og resultatet er en feilfri og velstrukturert tekst som formidler budskapet ditt på en helhetlig måte.
 

Programvare og format
Normalt brukes Trados til de fleste oversettelser, men jeg tar også imot andre format. Send meg Word-, PDF- eller InDesign-filer med teksten du vil ha oversatt. De ferdige dokumentene leveres i ønsket format. 

Alle dokumenter behandles konfidensielt og leveres til avtalt tid.