Kontakt

 

Reidun H. Bakke
Viken 1
NO-6843 Skei i Jølster

(+47) 99 16 95 52
Skype: reidunbakke
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
in/reidunbakke?trk=
hp-identity-name

E-post:
post@reidunbakke.no

Org nr.: 
991857079 MVA

Teknisk oversettelse

Teknisk oversettelse omfatter blant annet:

 • bruksanvisninger
 • systembeskrivelser
 • installasjons- og serviceanvisninger
 • tekniske spesifikasjoner
 • produktkataloger
 • HMS-datablader
 • programvare

Noen fagområder innenfor teknisk oversettelse:

 • elektronikk
 • bilindustri
 • industriteknikk
 • bygg og anlegg
 • næringsmiddelindustri
 • data/IT
 • landbruk