Kontakt

 

Reidun H. Bakke
Viken 1
NO-6843 Skei i Jølster

(+47) 99 16 95 52
Skype: reidunbakke
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
in/reidunbakke?trk=
hp-identity-name

E-post:
post@reidunbakke.no

Org nr.: 
991857079 MVA

Medisinsk oversettelse

Medisinsk oversettelse omfatter blant annet:

 • bruksanvisninger til medisinsk utstyr
 • programvare og teknisk dokumentasjon
 • pakningsvedlegg (PIL)
 • preparatomtaler (SPC)
 • kliniske forsøk

Noen fagområder innenfor medisinsk oversettelse:

 • kardiologi 
 • ernæring 
 • diabetes
 • legemidler 
 • medisinsk utstyr 
 • nevrologi
 • odontologi 
 • psykiatri
 • alternativ medisin